DORU INSURATELU
CONSULTANŢĂ ŞI EVALUARE
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

partener www.jobis.ro

 

Domeniile de consultanta :

•  Prestari de servicii in domeniul resurselor umane :

•  consultanta pentru incheierea, suspendarea, rezilierea contractelor de munca

•  reprezentarea beneficiarului in relatia cu ITM, DDFSS, AJOFM

•  intocmire si modificare instructiuni, fise post, organigrame, regulament intern si contracte colective de munca

•  organizare interviuri in vederea angajarii de personal


•  Consultanta in domeniul reorganizarii si restructurarii societatii

•  redimensionarea activitatii societatii corespunzator cu volumul contractelor

•  determinarea activelor fixe si fondurilor fixe disponibile in vederea valorificarii prin vanzare si constituirea unor surse proprii de finantare

•  reducerea personalului in concordanta cu volumul productiei contractate

•  valorificarea stocurilor cu materiale si produse finite

•  dezvoltarea activitatii de marketing

•  analiza riguroasa a costurilor si a profitabilitatii societatii

•  eliminarea activitatilor neprofitabile

•  identificarea unor investitori strategici pentru diverse forme de colaborare ( societati mixte, participare cu capital, cooperare in productie, aprovizionare si desfacere )

•  Consultanta juridica( dreptul muncii, drept comercial, etc)

•  Intocmire planuri de afaceri, studii fezabilitate, documentatie pentru obtinere credite banci